Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu isport24.com

Prosimy o zapoznanie się treścią niniejszego regulaminu (dalej "Regulamin"), który określa zasady korzystania z serwisu dostępnego pod adresem www.isport24.com (dalej "Strona Internetowa" lub "Serwis").

Korzystając ze Strony Internetowej użytkownik (dalej Użytkownik) wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się ich przestrzegać.

1. Zasady korzystania z serwisu.

1.1. Strona Internetowa zawiera zestawienie ogólnodostępnych linków do:
- stron nadających transmisje sportowe video, audio lub tekstowe
- filmików video z wydarzeń sportowych.
Materiały znajdujące się w serwisie, nie są umieszczane na naszym serwerze, więc serwis nie jest za nie odpowiedzialny.

1.2. Strona Internetowa nie udostępnia bezpośrednio żadnych:
- transmisji sportowych (nigdy ich nie wyświetla),
- filmików z wydarzeń sportowych.
Treść serwisu tworzą jego użytkownicy i to oni odpowiadają za umieszczane przez siebie treści.

1.3. Strony które są linkowane przez serwis w sekcji "Transmisje", indywidualnie wnioskują o linkowanie ich w tej sekcji. Strony te wnioskując automatycznie stwierdzają, iż posiadają prawo do publokowania wszelkich treści zawartych w ich serwisach. Administrator serwisu nie jest odpowiedzialny za treści znajdujące się na zewnętrznych serwisach.
Administrator Strony Internetowej nie ma technicznej możliwości weryfikacji każdej transmisji która zostanie umieszczona przez użytkowników serwisu.

1.4. Strona ta zawiera połączenia lub odnośniki do innych stron internetowych, ale Administrator Strony Internetowej nie bierze żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron i nie bierze odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe z powodu ich zawartości. Wszelkie połączenie do innych stron zamieszczone są wyłącznie ze względu na wygodę użytkowników niniejszej strony internetowej.

1.5. Administrator Strony Internetowej nie ma technicznej możliwości weryfikacji każdego linku do transmisji która zostanie umieszczona przez użytkowników serwisu.

1.6. Administracja strony nie bierze odpowiedzialności za łamanie prawa przy realizacji transmisji przez inne strony internetowe, które nie posiadają odpowiednich licencji.

1.7. Właściciel Strony Internetowej nie akceptuje odnośników do materiałów chronionych prawem autorskim. Użytkownicy, firmy i inne podmioty mają prawo zgłoszenia na maila [email protected] materiału objętego prawem autorskim. W takim wypadku materiał jest usuwany w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.

1.8. Treści zamieszczone na Stronie Internetowej mogą być zmienione lub usunięte w każdym czasie przez podmiot prowadzący Stronę Internetową.

1.9. Jeśli użytkownik nie zgadza się z postanowieniami regulaminu, to może w każdej chwili zaprzestać korzystania z niego lub w każdej chwili może się wyrejestrować, wysyłając wiadomość o treści "Chcę usunąć konto" na maila  [email protected]. W treści należy podać nick użytkownika w isport24.com. Mail powinien zostać wysłany z tego samego adresu pod którym zarejestrowane jest konto Użytkownika.


2. Aspekty techniczne Strony Internetowej

2.1. W niektórych miejscach Strony Internetowej zainstalowana jest technologia cookie, która śledzi poczynania użytkownika. Pomaga to stwierdzić, co na stronie jest najbardziej przydatne. Stosowane cookie nie zbierają żadnych danych na Państwa temat. Dzięki tej technologii Właściciel Strony Internetowej nie ma możliwości skontaktowania się z Państwem lub stwierdzenia, kim Państwo jesteście.


3. Postanowienia końcowe

3.1. Strona Internetowa jest prowadzona przez podmioty polskie i korzystanie ze Strony Internetowej podlega prawu polskiemu.

3.2. Znaki towarowe, wzory przemysłowe, firmy i nazwy handlowe oraz produkty wymienione na niniejszej stronie internetowej są chronione odpowiednimi przepisami prawa. Nie jest dopuszczalne jakiekolwiek korzystanie z wymienionych bez uprzedniej pisemnej zgody osób uprawnionych.

3.3. Nadawca każdej wiadomości przesyłanej do Właściciela Strony Internetowej za pośrednictwem niniejszej strony internetowej bierze odpowiedzialność za informacje w niej zawarte, włączając w to ich zgodność z prawdą i dokładność. Niniejsza strona internetowa jest stworzona jako serwis dla odwiedzających ją osób. Właściciel Strony Internetowej zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikowania lub uzupełniania zawartości niniejszej strony w każdym momencie, z dowolnego powodu, bez konieczności informowania o tym fakcie jej użytkowników. 

3.4. Korzystając z serwisu zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obwiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. 

3.5. Właściciel Strony Internetowej ma również prawo do zaprzestania udostępniania niektórych działów serwisu w przypadku ich wykorzystywania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszymi warunkami oraz zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. 

3.6. Korzystanie z serwisu po wprowadzeniu przez Właściciela Strony Internetowej zmian traktowane będzie jako wyrażenie zgody na ich treść. 

3.7. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze Strony Internetowej mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.8 Językiem oryginalnym dla powyższego regulaminu jest język polski.

Copyright © 2009-2023 Mecze na żywoMapa strony | Kontakt | Regulamin | Transmisje na Twojej stronie